Už v přípravě trochu plaveme

10:36 AM Jan Rosenthaler 0 Comments

Jak posílit svou fyzickou kondici natolik, aby naše Himalájskou zátěž vydržely naše fysické schránky? (Ač tedy buddhismus neklade na tělo příliš velký důraz, přesto bychom i tuto část svojí osobnosti dopravili zpět do vlasti.) Nejlépe pravidelným tužením aktivitami pohybovými v tělesu o vícero osobách, neboť jejich přítomnost motivuje lidskou ješitnost (hlavně mužskou) k lepším výkonům. A kde se nejlépe takto po Sokolsku setkávat setkávat? Naše zakládající cvičenecké duo, kterému by se zápalem nevyrovnali ani Fügner s Tyršem, Kolář&Pastula, určilo jako provizorní tělocvičnu Bazén Slovany. Od té doby pravidelně každý čtvrtek (případně jiný den, pokud se to více hodí) se necháváme nadnášet 2230 metry krychlovými chlorované vody, abychom procvičili svou výdrž a dynamičnost.

Návštěvy bazénu mají v sobě, jak je u No Limits zvykem, určitý morální přesah. A to připravit na zátěž také naše psýché. Čistokrevná kalokagathia. Ta totiž bude vystavena možná ještě většímu tlaku. (Zvláště když člověk přihlédne k tomu, že ve vyšší nadmořské výšce je nižší tlak.) Zvládnout několik týdnů uprostřed zcela odlišné kultury, pro většinu z nás v neznámé nadmořské výšce, ještě k tomu s těmi samými lidmi, je velmi obtížné. A žádná výprava si nepřeje záchvaty psychózy nebo dokonce pokusy o útěk do dálek, jen pryč od všech útrap. Zkušený psychopatolog, zabývající se prevencí před výše popsanými duševními stavy, Štěpán Pastula, nám sestavil program, díky němuž se staneme silnější a vyrovnanější. Jeho základním stavebním kamenem je meditace a cviky z některých asijských bojových sportů (ilustrační foto nahoře). Není nouze o vtipné momenty, způsobené především překvapenými, ne-li pobouřenými pohledy na naší meditující skupinku. O to je těžší udržet koncentraci.
Pokud by nás chtěl někdo vidět, nechť se kolem sedmé hodiny ve čtvrtek dostaví do bazénu Slovany. Určitě nás nepřehlédne. Video z naší meditace můžete nalézt na našem Facebooku: https://www.facebook.com/Himalaya2016/?fref=ts.

Mohlo by Vás také zajímat

0 comments: